Erweiterte Suche

Fragments d'un monument de Toutânkhamon retrouvés dans le IXe pylône de Karnak

Titel: Fragments d'un monument de Toutânkhamon retrouvés dans le IXe pylône de Karnak
Verfasser: Sa'ad, Ramadan
Herausgeber: IFAO
Dokumenttyp: Zeitschrift
Erscheinungsdatum: 1975
Zeitschrift/Reihe: Cahiers de Karnak (Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples de Karnak) (Karnak) ; Band/Jahrgang: 5 (1970-1972)
Verlag/Hrsg.: IFAO , Le Caire
Schlagworte: AUSGRABUNGSBERICHT; DYN.18; NEUNTER_PYLON; KARNAK; TUTANCHAMUN
Seiten: 93-109
Signatur: Z-KA
AEB/BA-Nr: 750644
Bearbeitungsstatus: vollständig
Datensatznummer: 30458
Onlinezugriff: