Erweiterte Suche

The Awlib Temple Complex. Kom B its Pottery Assemblage

Titel: The Awlib Temple Complex. Kom B its Pottery Assemblage
Verfasser: Tayeb, Mahmoud El-
Kolosowska, Elzbieta
Herausgeber: Paner, Henryk (Hg)
Jakobielski, Stefan (Hg)
Dokumenttyp: BB
Erscheinungsdatum: 2007
Zeitschrift/Reihe: Gdansk Archeological Museum African Reports (GAMAR) ; Band/Jahrgang: 3
Verlag/Hrsg.: Bernardinum , Pelplin
Schlagworte: AWLIB; TEMPEL; KERAMIK; BUTANA; MEROE
Seiten: 145-158
Signatur: Z-GAMAR
Bearbeitungsstatus: vollständig
Identifier: 1731-6146
Datensatznummer: 58533