Erweiterte Suche

Building the Ramesseum

Titel: Building the Ramesseum
Verfasser: Kitchen, Kenneth A.
Herausgeber: Université Charles de Gaulle-Lille III
Dokumenttyp: AZs
Erscheinungsdatum: 1991
Zeitschrift/Reihe: Cahiers de recherches de l'Institut de Papyrologie et Égyptologie de Lille (CRIPEL) ; Band/Jahrgang: 13
Publikationsort: Lille
Schlagworte: TOTENTEMPEL; RAMSES_III.; DYN.20
Seiten: 85-94 + 1 Abb. + 4 Taf.
Signatur: Z-CRIPEL
AEB/BA-Nr: 9120862
Bearbeitungsstatus: vollständig
Identifier: ISSN 0153-5021
Datensatznummer: 5062