Erweiterte Suche

Aménophis IV et Néfertiti. Le couple royal d'après les talatates du Ixe pylône de Karnak

Titel: Aménophis IV et Néfertiti. Le couple royal d'après les talatates du Ixe pylône de Karnak
Verfasser: Traunecker, Claude
Dokumenttyp: Zeitschrift
Erscheinungsdatum: 1986
Zeitschrift/Reihe: Bulletin de la Société Française d'Égyptologie (BSFE) ; Band/Jahrgang: 107
Schlagworte: nachtragen
Seiten: 17-44, (Abb., Ill.)
Signatur: Z-BSFE
AEB/BA-Nr: 860703
Bearbeitungsstatus: unvollständig
Datensatznummer: 39172