Några glimtar från det fornegyptiska lantbruket. Första häftet: Anordningar för spannmålsförvaring ['Coups d'oeil sur l'agriculture de l'ancienne Égypte. Premier fascicule: Mesures pour conserver le Blé']

Utgiven med bidrag från Kungl. Lantbruksakademien, Helge A: son Johnsons stiftelse och Värmlands läns Hushallningssällskap

ID:24124
Author: Rystedt, Folke
Document types:Monographie
Year of publication:1951
Published:1951
Subjects: LANDWIRTSCHAFT -> Diverses
AEB-Nr:580523
Letzte Aktualisierung:05.12.2012
Eintrag-Nr(alt):24464
change record

No summary available.