Erweiterte Suche

L'Obélisque de Saint-Jean-de-Latran dans le temple de Ramsès II à Karnak

Titel: L'Obélisque de Saint-Jean-de-Latran dans le temple de Ramsès II à Karnak
Verfasser: Barguet, Paul
Dokumenttyp: AZs
Erscheinungsdatum: 1950
Zeitschrift/Reihe: Annales du Service des Antiquités de l'Égypte (ASAE) ; Band/Jahrgang: 50
Schlagworte: KARNAK; OBELISK; THUTMOSIS_IV.; DYN.18
Seiten: 269-280; 8 Abb.
Signatur: Z-ASAE
AEB/BA-Nr: 501199
Bearbeitungsstatus: vollständig
Datensatznummer: 19602